Qui som?

Descobreix la nostra labor social

Què és el Banc Farmacèutic?

Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre constituïda a Espanya l’any 2007, que neix per a afavorir la inclusió social de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut, promovent una cultura col·laborativa que permeti obtenir ajudes per a respondre a les seves necessitats de medicaments i productes sanitaris

Les persones que formen part de Banc Farmacèutic dediquen el seu temps i professionalitat a combatre la creixent problemàtica sanitària de les persones més vulnerables del nostre país. El veritable motor de l’Associació són els més de 60 voluntaris d’acció contínua
que col·laboren durant tot l’any en els diversos projectes que tenim en marxa.

Banc Farmacèutic està inscrita en el Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior des del 2007 i ha estat declarada Entitat d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior en el 2014. Es tracta d’un reconeixement que atorga el Govern d’Espanya per la labor social que Banc Farmacèutic porta realitzant en favor dels més desfavorits del nostre país.

Missió i Valors

Missió

Afavorir la inclusió social de les persones a través de la millora de la seva salut.

Inclusió social i cultura col·laborativa

La missió de Banc Farmacèutic és afavorir la inclusió social de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut, promovent una cultura col·laborativa que permeti obtenir ajudes per a respondre a les seves necessitats de medicaments i productes sanitaris.

Ajuda al necessitat

El nostre origen es remunta a l’any 2005, quan vam conèixer a Itàlia l’Associació Banc Farmacèutic, amb més de cinc anys de recorregut. Quedem impactats per la bellesa d’aquella iniciativa, que donava un valor social al medicament, el qual podia ser objecte de la gratuïtat cap a les persones més necessitades.

Per a tots

Banc Farmacèutic Espanya ha finançat més de 9000 plans de medicació sense cap excepció ni discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma, religió o opinions polítiques a través dels diferents projectes que tenim en marxa.

Visió

Promoure una cultura col·laborativa entre persones de diferents àmbits de la societat, que doni resposta a la pobresa farmacèutica.

Per a tots

La gratuïtat és donar sense esperar res material a canvi. No obstant això, qui ofereix el seu temps o recursos per al bé dels altres rep recompensa en forma de satisfacció i alegria. Volem contribuir al valor social i humà que té el medicament perquè a més de millorar la salut de les persones pot ser l’oportunitat de fer experiència de la felicitat que genera en un mateix quan ajuda als altres.

Compromís social

El nostre compromís consisteix en l’atenció posada en l’altre, sigui com sigui la seva raça, cultura, sexe, religió o opinions polítiques. Volem col·laborar a superar l’individualisme i impasividad per a implicar-nos plenament en la cerca del bé comú, per a fer una societat més humana, que estigui formada per persones apassionades pel destí d’aquells que ens envolten, partint que l’altre és un bé.

Subsidiarietat

El principi de subsidiarietat té en compte la dignitat, llibertat i diversitat de la societat i, per sobre de tot, la seva capacitat per a contribuir al bé comú. En aquest sentit, el treball col·laboratiu des de diferents àmbits públic i privat és la manera més eficaç i eficient per donar solucions a problemes socials.

Centralitat de la persona

La persona és el centre de les nostres accions buscant oferir una ajuda íntegrament, partint de la seva necessitat concreta de medicaments i desitjant que se senti volguda i acompanyada en la seva situació. Compartir les necessitats per a compartir el sentit de la vida.

Equip

Departaments

Per a assegurar el bon desenvolupament de les activitats diàries de Banc Farmacèutic, s’han establert diferents departaments amb els seus respectius responsables.

Javier Vinzia

Director i Comunicació

Homero-Val

Jordi Bosch

Director RRII i OPF

Jara Zotes

Responsable de Projectes i Secretària OPF

Alex Escudé

Responsable de comptabilitat

Luis Capriles

TIC – Sistemes

Suport i Administració

Administració BF

Mireia Cirera

Responsable de subvencions

Junta directiva

Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre constituïda a nivell nacional representada per una Junta Directiva. Les persones que formen part de la Junta Directiva aporten de manera gratuïta la seva professionalitat per a gestionar i dirigir l’organització.

Àlex Brenchat

President

Valentín de Grado

Vicepresident

Ruth Escutia

Secretària

Carlos Toda

Tresorer

Josep Coves

Vocal

Alfonso Lerena

Vocal

Jordi Bosch

Vocal

Transparència

Descarregar Documents

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia hacia la sociedad, Banco Farmacéutico pone a disposición diversos documentos para poder conocer más a fondo nuestras actividades y resultados económicos de ejercicios anteriores.

Empreses i institucions col·laboradores

Qui ens han donat ja el seu suport?

Les empreses i institucions que col·laboren amb Banc Farmacèutic ho poden fer de diferents maneres, com el mecenatge, el patrocini, la difusió, la col·laboració en qüestions logístiques o aportant voluntariat corporatiu.

Banc Farmacèutic és possible gràcies a la col·laboració de les institucions públiques i empreses. Si algun dels nostres projectes encaixa amb la teva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa, posa’t en contacte amb nosaltres. Gràcies a la col·laboració de tots, a poc a poc junts construïm una societat millor.

Si vols que la teva empresa o institució també formi part de Banc Farmacèutic, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres