Què fem?

Què és el Banc Farmacèutic?

L’activitat de Banc Farmacèutic va dirigida a les persones més desfavorides de la nostra societat, l’anomenat Quart món, que han de triar entre menjar o medicar-se. Hi ha molts ciutadans espanyols que no tenen suficients recursos per a comprar-se els medicaments que necessiten.

Precarietat

“Un de quatre metges percep que té
algun pacient que està deixant de prendre
els medicaments que necessita per
motius econòmics” segons va afirmar la
Societat Espanyola de Medicina de Família
y Comunitaria el 12 de junio de 2014. (Leer noticia).

Vulnerabilitat

L’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012 ha agreujat encara més la situació de les persones més vulnerables del nostre país, ja que més de 400 medicaments han estat exclosos del Sistema Nacional de Salut.

Què fem?

Fons Social de Medicaments

En el context actual de crisi econòmica que existeix a Espanya, moltes famílies no poden pagar-se la medicació per a aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten.

Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com a objectiu cobrir les despeses en medicaments d’aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no puguin costejar-se les despeses del tractament. Aquest projecte pretén, doncs, assegurar-se que cap pacient hagi de renunciar al seu tractament per falta de recursos econòmics.

Actualment, aquest projecte es troba actiu a la ciutat de Barcelona i en 6 municipis pròxims, Granollers, Lleida, Saragossa, Madrid i estem en negociacions amb diferents poblacions per a implantar el fons social de medicaments (FSM).

Com funciona?

Farmacéuticos por el Banco Farmacéutico
  • Els pacients que necessitin l’ajuda del Fons Social de Medicaments hauran de dirigir-se als serveis de Treball Social del seu Centre d’Atenció Primària. Després d’una entrevista amb el treballador social del centre i haver lliurat una sèrie de documentació requerida pel professional, l’equip de treball social del centre determinarà l’adequació del pacient en el projecte, d’acord amb uns criteris objectius determinats per endavant.
  • Una vegada el pacient ha estat acceptat com a beneficiari del projecte, el treballador social lliurarà un comprovant que el pacient haurà de mostrar al farmacèutic.
  • El pacient beneficiari haurà de dirigir-se a una de les farmàcies que formen part del projecte Fons Social de Medicaments i lliurar les receptes del metge del Centre de Salut juntament amb el comprovant de Banc Farmacèutic.
  • El farmacèutic lliurarà els medicaments al pacient beneficiari sense cap càrrec econòmic d’aquells medicaments coberts pel Fons Social de Medicaments.
  • Banc Farmacèutic haurà d’abonar posteriorment a la farmàcia el cost dels medicaments dispensats arran d’aquest projecte

Cada dia hi ha més persones sense recursos que no entren en la teva farmàcia perquè no es poden permetre comprar els medicaments que necessiten. Fes possible que ningú es quedi sense els medicaments que necessita.

Com pots participar?

Quantes més farmàcies participin, més possibilitats tindrem de garantir l’accés als medicaments a tots els ciutadans. Suma’t i fes que la teva ajuda sumi.

La col·laboració de tots és imprescindible per a poder fer front a aquesta realitat social i, la teva empresa, pot marcar la diferència. Suma’t i fes que la teva ajuda sumi.

Observa quines farmàcies participen en el Fons Social de Medicaments.

Observatori de la Pobresa Farmacèutica

Separador

L’Observatori de la Pobresa Farmacèutica està integrat per professionals de les diferents especialitats compromeses en aquest objecte d’estudi (farmàcia, medicina, sociologia, geografia, economia…) i realitza el processament estadístic de les dades recollides per Banc Farmacèutic, per a determinar indicadors de pobresa farmacèutica, amb l’objectiu d’informar, alertar, determinar i promoure estratègies globals. El OPF està al servei de les institucions compromeses amb la lluita contra la pobresa, com poden ser organitzacions del Tercer Sector, Administracions Públiques, empreses i institucions.

Línies estratègiques

OPF

Avui dia, no existeix cap Observatori o entitat que estigui recollint dades concretes sobre la pobresa farmacèutica existent a Espanya. No obstant això, en Banc Farmacèutic, portem des de 2015 recopilant dades sobre les persones que sofreixen pobresa farmacèutica, gràcies al projecte Fons Social de Medicaments.

El OPF té com a principal missió analitzar i elaborar estudis sobre les característiques d’aquesta mena de pobresa, la pobresa farmacèutica: persones afectades, medicaments i malalties més freqüents, cost econòmic i la seva geolocalització, utilitzant les metodologies de recerca més avançades.

L’Observatori es valdrà inicialment de les dades i experiència que posseeix l’Associació Banc Farmacèutic en aquest camp, no obstant això, està anomenat a no quedar-se aquí, sinó a aprofundir en la recerca d’aquesta realitat a través d’altres experiències que tinguin altres entitats assistencials que també donin resposta a la pobresa farmacèutica. D’aquesta manera, l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica té una aspiració global que permetrà arribar a un coneixement real i total d’aquesta realitat a Espanya.

FEM – Fons Equitat Menstrual

L’ equitat menstrual és l’ accés igualitari als productes d’ higiene menstrual per a totes les dones. Reivindica el dret que tenen les dones a tenir cura de la seva menstruació de manera assequible, fàcil i sense vergonya, amb productes menstruals que siguin segurs, innocus i lliures de components innecessaris.

L’ objectiu principal del Fons d’ Equitat Menstrual és eradicar la pobresa menstrual a nivell estatal. Ens centrem a ajudar i promoure l’accés als productes menstruals, tant a adolescents en risc d’exclusió social com a perfils vulnerables, mitjançant la distribució gratuïta de tampons, compreses, copes i altres productes menstruals, fomentant una cultura d’igualtat i educació respecte a la higiene menstrual.

EIXOS ACTIVITAT:

  • Gratuïtat: permetre l’ accés a productes menstruals segurs i gratuïts, en escoles i instituts.
  • Xarxa col·laborativa: construir una xarxa col·laborativa entre el sector privat i públic que contribueixi a la promoció de l’equitat menstrual en els agents implicats en la societat.
  • Educació menstrual: promoure una cultura en educació menstrual mitjançant tallers que ajudin a reduir els estigmes i prejudicis de la societat.
  • Informació: quantificar i informar sobre l’ impacte de promoure l’ equitat menstrual en els diferents nivells de la societat.