Condicions generals donacions banc farmacèutic

 1. CONDICIONS GENERALS DONACIONS/TRANSACCIONS

 

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’ús i transaccions (donacions) que es realitzin a través d’aquest Site, del qual és responsable la ASOCIACION BANC FARMACEUTICO (d’ara endavant L’ASSOCIACIÓ), les dades de contacte de la qual figuren en  Avís Lega  en la Web www.bancofarmaceutico.es

És obligatori que llegeixi i entengui aquestes condicions generals. Ha d’acceptar-les expressament Marcant la casella de “Accepto la Política de Privacitat i les Condicions Generals de Transacció”.

Aquest document és accessible en la Web en tot moment i pot ser imprès i guardat pel DONANT.

L’ASSOCIACIÓ es reserva el dret de cancel·lar el servei i/o modificació de les presents condicions per a la seva adaptació a la normativa que sigui exigible a cada moment.

El text publicat i disponible en la Web es correspondrà amb l’última versió adoptada i vigent a cada moment.

 1. MANERA DE REALITZAR UNA DONACIÓ

El donante deberá seguir el siguiente proceso:

 1. Identificar-se emplenant el formulari de registre posat a la seva disposició.
 2. Seleccionar l’import de la seva contribució.
 3. Triar el sistema de pagament
 4. Lectura prèvia de les presents condicions i la seva expressa acceptació a través de la casella habilitada
 5. Pagament: remissió a passarel·la de pagament segura de tercers

Si lo solicita  DONANTE recibirá un certificado de su aportación, para su justificación a efectos fiscales.

El DONANT rebrà un missatge de confirmació de la transacció realitzada a través del correu electrònic facilitat, que podrà conservar o imprimir.

 1. FORMA DE PAGAMENT

 

L’ASSOCIACIÓ posa a la disposició dels donants diferents mitjans de pagament:

 1. Transferència bancària,IBAN: ES34 2100 0927 5402 0012 1042
 2. A través de la plataforma de pagament segur PayPal (amb certificats SLL, PCI): usant el seu compte de PayPal o targeta de dèbit o crèdit de la seva entitat bancària
 3. Plataforma Bizum (sistema integrado en la App de las entidades Bancarias)

Recomendamos la lectura de las condiciones y política de privacidad de las plataformas, empresas y/o entidades prestadoras de los servicios y medios de pago. 

 1. LLIURAMENT DE BÉNS O SERVEIS, DESISTIMENT

 

Les donacions o aportacions que es realitzin són incondicionals, destinades als fins generals de l’ASSOCIACIÓ, per la qual cosa no comporten el lliurament de cap producte o servei, ni cap el dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996, d’Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

En todo caso, las donaciones puntuales, se entienden irrevocables, por lo que no se contempla la devolución de la donación.

 1. RÈGIM FISCAL

 

Els donatius, donacions i aportacions realitzats per persones físiques o jurídiques a favor de l’ASSOCIACIÓ (entitat acollida a la Llei 49/2002 de Règim Fiscal d’Entitats sense Fins Lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge) donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o en l’Impost de societats.

La ASOCIACIÓN enviará a la dirección de correo electrónico que facilite el donante el correspondiente certificado de su aportación, si lo solicitare.

Conforme a la legislació vigent en matèria de blanqueig de capitals, les donacions de quantitats a partir de 100 euros impliquen l’obligació que el donant ens remeti còpia del seu DNI.

 1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L’ASSOCIACIÓ tractarà les seves dades conforme a les obligacions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDyGDD), amb la finalitat de gestionar la seva donació i complir amb les obligacions comptables i fiscals, així com en matèria prevenció de blanqueig de capitals.

No es compartiran les dades excepte per obligació legal ni es realitzessin transferències internacionals de dades.

Conservarem les seves dades durant 10 anys en compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, és a dir exigit per disposició legal.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com els continguts en el Capítol III del RGPD, mitjançant escrit dirigit a la ASOCIACION BANC FARMACEUTICO, Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona, o a través del mail info@bancofarmaceutico.es

Per a més informació pot consultar en la Web la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT (Per a més informació, consulti https://www.bancofarmaceutico.es/*politica-de-privacitat/

 

 1. RESPONSABILITATS

 

El DONANT es compromet a fer un ús adequat i lícit, a complir amb el que s’estableix en l’avís legal i condicions d’ús del lloc web.

L’ASSOCIACIÓ no es responsabilitza de possibles retards o fallades que es produïssin en accés, funcionament i operativitat de la web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquesta per causes alienes a l’ASSOCIACIÓ, avaries produïdes per catàstrofes naturals, atacs informàtics o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

 1. ACCEPTACIÓ

 

El fet d’emplenar telemàticament tots els passos necessaris a realitzar per al procés de donació pel DONANT suposa l’acceptació integra i expressa de les presents condicions generals i d’ús del lloc web.

No obstant això es recomana la lectura o consulta d’aquestes condicions prèviament a la seva expressa acceptació, a través de la casella habilitada a aquest efecte

 1. RECLAMACIONS

 

Per a qualsevol aclariment del servei o sobre les presents condicions generals, així com per a realitzar qualsevol reclamació o solució d’incidències relatives a la seva donació, el DONANT té a la seva disposició la següent direcció de E.mail:info@bancofarmaceutico.es

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Per als conflictes d’interpretació i execució derivats del servei i aquestes condicions, serà aplicable la legislació espanyola vigent. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

BCN març 2021

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?