El passat 31 de gener vam celebrar la reunió semestral del Comitè Científic de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica, amb l’objectiu de revisar l’estat de les activitats ja iniciades l’any 2022 i definir futurs esdeveniments i línies de recerca per aquest any 2023. Entre les propostes per treballar, i en línia amb l’objectiu de l’OPF de divulgació de la informació, destaquem el conveni de col·laboració signat amb la Universidad CEU San Pablo de Madrid per poder coordinar la realització de treballs de recerca en el seu àmbit universitari.

Permetre’ns recordar-vos que l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica (OPF) és un punt de trobada científica i multidisciplinària especialitzat en la gestió del coneixement sobre la pobresa i, en concret, la pobresa farmacèutica, que no redueix el coneixement d’aquesta realitat al seu àmbit, sinó que està obert a altres entitats que treballen específicament amb aquesta mena de pobresa.

L’OPF treballa sota tres línies estratègiques:

  • A curt termini: Dimensionar la problemàtica de la pobresa farmacèutica, determinar les seves conseqüències a nivell econòmic i social, i quantificar el cost de la seva pal·liació.
  • A mitjà termini: Visibilitzar la pobresa farmacèutica en tots els seus vessants a la societat, Administracions Públiques i altres entitats interessades.
  • A llarg termini: Aconseguir canvis legislatius que permetin acabar amb la pobresa farmacèutica a Espanya