Propera parada: Terol

L’activitat de Banc Farmacèutic està en expansió: territorial i en projectes de nova estampa, per a respondre a la creixent demanda d’ajudes generades a partir de la pandèmia de la COVID-19.

Una de les províncies que està en el nostre punt de mira és Teruel. Els contactes institucionals en aquesta província han estat plenament satisfactoris. El 18 de gener de 2021, acompanyats encara per la neu que havia deixat “Filomena”, signem un nou Conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics, en la pròpia seu de terol. La nova Presidenta del COF Teruel, Dª. María José Villafranca, va rubricar la col·laboració amb la ferma esperança d’aconseguir una adhesió del màxim de farmàcies possible de la província que afavoreixi la proximitat de les oficines de farmàcia als beneficiaris, residents en petits nuclis urbans dispersos.

A la sortida d’aquesta reunió, vam poder entrevistar-nos amb els tècnics de la Diputació Provincial de Teruel i concretar aspectes burocràtics que facilitin la concreció de la subvenció concedida per a destinar-la a la població de la província que pateixen pobresa farmacèutica. Vam tenir notícia d’aquesta ajuda directament a través de Dª. Susana Traver, Diputada Delegada de Serveis Socials de la Diputació, sensible a la realitat i que es va fer portaveu de la institució provincial sobre la necessitat d’atendre-la.

El matí va acabar de la millor manera possible: vam ser rebuts per Dª. Alicia Martín, Directora dels Serveis Socials del’Ajuntament deTeruel. Ja a la fi de 2020 rebem una subvenció municipal per a posar en marxa el Fons Social de Medicaments en la capital, però no el vam poder iniciar per problemes logístics i esculls burocràtics aliens al Consistori. La reunió va ser una oportunitat per a exposar els nous projectes en marxa, i la Sra. Martín va considerar necessari posar-los en coneixement de la Regidora municipal de Serveis Socials, Família i Igualtat. Poques setmanes després, vam tenir l’oportunitat de reunir-nos telemàticament amb Dª. Nuria Tregón, titular d’aquesta responsabilitat a l’Ajuntament, i que va acollir amb entusiasme la nostra activitat, amb el compromís d’avaluar la conveniència d’incorporar-los al pla d’actuació social municipal.

Amb l’esperança i el compromís ferm de Banc Farmacèutic per a implementar els nostres projectes, tenim la meta a l’abast de la mà: cobrir i atendre la província aragonesa de Terol enterament en 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?