Nova estructura organitzativa de l'Observatori de la Pobresa Farmacèutica

El passat 4 de febrer es va celebrar la reunió semestral de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica (OPF), en la que van participar Jordi Bosch (Director d’Operacions de l’OPF), Jara Zotes (Secretària Tècnica), Pablo Choquehuanca (Analista de Dades), Marisa González (voluntària de Banc Farmacèutic), Marisol Rodríguez (catedràtica d’Economia Aplicada de la Univ. de Barcelona), José Luis Baquero (responsable de Responsabilitat Social Corporativa d’AECOSAR -Asoc. Española con la Osteoporosis y la Artrosis- y de OAFI Foundation -Fundación Internacional de la Artrosis-), Mª Carmen Martínez (Secretària de SEMERGEN Solidària) y Mª José Sanz (Secretària de la Comissió Executiva de la Fundación SEFAC -Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria). 

En aquesta reunió es va acordar dur a terme una reestructuració de l’OPF, per la qual se suprimeix el Comitè d’Experts, i es va determinar incorporar nous professionals de Treball Social i de Farmàcia al Comitè de Camp per a un millor coneixement de la realitat territorial allà on Banc Farmacèutic està portant a terme la seva activitat. D’aquesta manera, l’OPF queda configurat en dos Comitès que es volen potenciar: el Comitè Científic i el Comitè de Camp, cada un d’ells amb funcions concretes i definides. 

També es van compartir els contactes fets amb el Foro Español de Pacientes i amb el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que han manifestat interès per participar de l’activitat de l’OPF. Un interès que s’avaluarà amb gran atenció, per la rellevància d’ambdues institucions.

Finalment, els participants es van estendre llargament al voltant de les noves línies d’investigació que pot dur a terme l’Observatori. Es va debatre sobre l’estudi de l’impacte de la pandèmia de la COVID19 en la pobresa farmacèutica i concretament en les malalties mentals i l’anàlisi de la pobresa farmacèutica en alguna de les patologies cròniques més prevalents al nostre país. Són línies sobre les què l’Observatori reflexionarà els propers mesos per concretar possibles estudis que aportin una mica més de llum sobre la pobresa farmacèutica existent a Espanya. 

Sis mesos de treball per endavant, en els què l’Observatori, de bon segur, aconseguirà avanços en la seva anàlisi per dimensionar la pobresa farmacèutica, com a pas previ per a la seva visibilització a tota la societat per poder donar-hi una resposta eficaç.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?