Nous projectes: Fons Social d’Emergència i Campanya Sanitària d’Emergència

Per a Banc Farmacèutic, la pandèmia de la COVID-19 ha significat un increment molt notable de la nostra activitat, i la posada en marxa de nous projectes com a resposta a la necessitat imposada per les circumstàncies…, i per pur ADN de l’Associació!

L’emergència sanitària va posar de manifest un perfil de beneficiari al qual no podíem accedir a través del Fons Social de Medicaments, ja fos perquè la seva patologia era una malaltia de curta durada, ja fos perquè el pressupost mensual que requeria la seva medicació era molt inferior al requerit pels estàndards de projecte. A més, els mesos de confinament col·lectiu van posar a prova la reacció de tot el Tercer Sector, i en el camí ens trobem amb nombroses entitats socials amb les quals hem anat tancant convenis de col·laboració per afinitat de visió i de missió. Això ens va empènyer a donar sortida a un desig larvat: tornar a treballar braç a braç amb altres entitats. Aquesta vegada, no obstant això, a través de projectes concrets, amb afany de perdurar en el temps, i no solament per a donar una resposta puntual a un moment concret.

Va sorgir així el Fons Social d’Emergència (FSE): un circuit de derivació de pacients vulnerables, però en aquesta ocasió no a través dels Centres de Salut d’Atenció Primària sinó a través d’entitats socialsque els atenen amb diferents objectius cadascuna d’elles, amb el comú denominador de la pobresa farmacèutica que els afecta a tots. És l’entitat la que avalua la situació socioeconòmica del seu usuari, quantifica la necessitat de medicaments, i genera l’alta en la intranet de Banc Farmacèutic, dirigint al beneficiari a una de les farmàcies col·laboradores on podrà adquirir la medicació a cost zero, assumint l’Associació la factura resultant.

I de la mà del FSE va néixer laCampanya Sanitària d’Emergència (CSE). És la via triada per a donar entrada i sortida a les donacions que alguns Laboratoris comencen a fer a Banc Farmacèutic de medicaments o de productes de per a-farmàcia. Per a poder dur-ho a terme assegurant la traçabilitat dels medicaments, les condicions de conservacióreglamentàries, i garantir una distribució logística provada, arribem a un acord de col·laboració amb el nostre distribuïdor farmacèutic, que ens ofereix un lloc de magatzematge segur i adequat, i un canal de subministrament eficaç. D’aquesta manera, l’ONG posa a la disposició de les entitats socials els productes rebuts en donació, i que els fa arribar a través d’unes farmàcies voluntàries que fan de punt de recollida, a través de la logística del distribuïdor farmacèutic.

Tots dos projectes s’han posat en marxa en 2021. De moment a través de les respectives proves pilot, per a detectar errors i esmenar-los, identificar fortaleses i oportunitats de futur, i analitzar resultats abans d’implementar-ho més enllà de la província de Barcelona, on s’està iniciant.

Més projectes a la vista? Per descomptat! Estem rebent contínuament peticions per a iniciar nous projectes, i per a arribar a nous territoris. Però que no us venci la impaciència: això serà ja tema de pròximes comunicacions.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?