10è aniversari de la col·laboració entre Angelini Pharma España i Banc Farmacèutic per a lluitar contra la pobresa farmacèutica

Àlex Brenchat, President de Banc Farmacèutic, i Olga Insúa, Country Manager d'Angelini Pharma Espanya

Angelini Pharma España i Banc Farmacèutic han formalitzat per desè any consecutiu l’acord de col·laboració per continuar atenent les persones en vulnerabilitat que pateixen desigualtat en l’accés als medicaments per motius econòmics. La relació, mantinguda ininterrompudament durant aquests anys, ha comptat amb una aportació econòmica i amb repetides accions de voluntariat corporatiu en les quals els empleats d’Angelini s’han implicat en les Campanyes solidàries que ha portat a terme l’ONG.

Gràcies a la col·laboració del Laboratori, Banc Farmacèutic ha pogut consolidar la seva activitat, estendre’s a nous territoris, iniciar nous projectes i sostenir un projecte solidari en el que la multinacional farmacèutica sempre ha confiat, i que ha convertit a l’ONG en una entitat de referència en el sector. L’objectiu compartit contempla la centralitat de les persones i la millora de la seva salut, com element indispensable per aconseguir la igualtat d’oportunitats i la inserció social dels més desafavorits.

Amb ocasió dels deu anys de col·laboració, ambdues entitats estan avaluant possibles accions conjuntes que permetin donar visibilitat al valor de la col·laboració entre l’empresa farmacèutica i el Tercer sector com a via eficaç per a respondre a les necessitat i afrontar reptes comuns que planteja la societat. La provocació generada per la pandèmia de la COVID-19 i la resposta donada de manera conjunta ha estat un clar exemple d’això.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pobresa Farmacèutica Zero.

Des del 2007 estem treballant per donar visibilitat a la pobresa farmacèutica a Espanya i intentem pal·liar-la amb diferents programes, ens ajudes?