Un mai s’acostuma a l’espectacle de la gratuïtat

Deixar un comentari