Missió i Valors

La nostra missió

La missió de Banc Farmacèutic és proporcionar medicaments a les persones en situació d’exclusió social i pobresa del nostre país, amb la finalitat de promoure una societat basada en la gratuitat.

El nostre origen es remonta a l’any 2005, quan vam conèixer a Itàlia l’Associació Banco Farmaceutico, amb més de cinc anys de recorregut. Quedem impactats per la bellesa d’aquesta iniciativa, que donava un valor social al medicament, el qual podia ser objecte de la gratuïtat cap a les persones més necessitades.

Missió i Valors del Banc Framacèutic

Banc Farmacèutic Espanya col·labora actualment amb més de 100 entitats assistecials de tota Espanya que treballen per impulsar una societat més justa i humana, sense excepció alguna ni discriminicació per motius de raça, color, sexe, idioma, religió o opinió política.

Els nostres valors

La persona

La nostra activitat solidària va dirigida a les persones a través de les persones. Que la persona sigui el centre de les nostres accions significa abraçar-la en tota la seva totalitat, sense reduir-la a una necessitat particular. Una ajuda concreta en medicaments pot convertir-se en una ocasió per una relació humana més profunda, que pugui arribar a cobrir tots els aspectes de la seva vida. D’aquí ve el nostre lema Compartir les necesitats per compartir el sentit de la vida.

Aquest és el començament d’una societat més humana, aquella que està formada per persones apassionades pel destí d’aquells que ens rodegen.

La gratuïtat

La nostra activitat solidària contribueix a transmetre el concepte de de gratuïtat com un element clau per una societat més humana. Banc Farmacèutic cerca promoure la construcció del bé comú i d’una societat civil més forta, participativa i responsable, a través de la relació entre els diferents elements que constitueixen la nostra societat – farmacèutics, voluntaris, ciutadans, indústria farmacèutica, entitats assistencials, empreses, institucions, …-.

L’alegria i la pau neixen de la gratuïtat, del donar sense esperar res a canvi, són incomparables.

El compromís

Estem compromesos amb la nostra missió, que és proporcionar medicaments a les persones en situació d’exclusió social i pobresa al nostre país, amb la finalitat de promoure una societat basada en la gratuïtat. Tots els voluntaris que formen part del nostre equip estan compromesos en entregar una part del seu temps i totes les seves capacitats a aconseguir portar a terme d’una forma correcte els diferents projectes que tenim en marxa.

La transparència

Posem a disposició la Memòria Anual, que resumeix les nostres activitats i resultats econòmics d’exercicis anteriors. Volem assegurar que la nostra informació es troba disponible, accessible i comprensible. Volem donar a conèixer els mitjans a través dels quals es financia la nostra ONG i quines entitats, públiques o privades, estan aportant fons al desenvolupament de les nostres activitats. Igualment, des de la nostra ONG respectem la identitat dels donants individuals, ajustant-nos al que estableix la Llei de Protecció de Dades vigent.