Fons Social de Medicaments

En el context actual de crisi econòmica que existeix a Espanya, moltes famílies no poden pagar-se la medicació per aquells tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten.

Per aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte té com objectiu cobrir les despeses en medicaments d’aquells pacients que, per diferents motius socioeconòmics, no poden costejar-se les despeses del tractament. Aquest projecte pretén, doncs, assegurar que ningun pacient hagi de renunciar al seu tractament per manca de recursos econòmics.

Actualment, aquest projecte només està actiu a la ciutat de Barcelona. L’objectiu és anar-l’ho exportant a la resta del territori de forma progressiva.

Com funciona?

  • Els pacients que necessiten ajuda del Fons Social de Medicaments hauran de dirigir-se als serveis de Treball Social del seu Centre d’Atenció Primària.
  • Després d’una entrevista amb el treballador social del centre i d’haver entregat una serie de documentació requerida pel professional, l’equip de treball social del centre determinarà l’adequació del pacient, acord amb uns criteris objectius determinats d’avantmà.
  • Un cop el pacient ha sigut acceptat com a benefactor del projecte, el treballador social entregarà un comprobant que el pacient haurà de mostrar al farmacèutic.
  • El pacient benefactor haurà de dirigir-se a una de les farmàcies que formen part del projecte Fons Social de Medicaments i entregar les receptes del metge del Centre de Salut juntament amb el comprobant de Banc Farmacèutic.
  • El farmacèutic entregarà els medicaments al pacient benefactor sense càrrec econòmic algun d’aquells medicaments coberts pel Fons Social de Medicaments.
  • Banc Farmacèutic haurà de formalitzar posteriorment a la farmàcia el pagament del cost dels medicaments dispensats arrel d’aquest projecte.

Cada dia hi ha més persones sense recursos que no entren a la teva farmàcia perquè no es poden permetre comprar els medicaments que necessiten. Fes possible que ningú es quedi sense els medicaments que necessita.

Com pots participar?

Inscriu la teva farmàcia

Quantes més farmàcies participin, més possibilitats tindrem de garantitzar l’accés als medicaments a tots els ciutadans. Suma’t, i fes que la teva ajuda sumi.

Converteix-te en el nostre mecenes

La col·laboració de tots és imprescindible per poder fer front a aquesta realitat social, i la teva empresa pot marcar la diferència. Suma’t, i fes que la teva ajuda sumi

Mira les farmàcies que participen

Observa quines farmàcies participen en el Fons Social de Medicaments.