“Nosaltres tenim una despesa farmacèutica que és inafrontable”, mare del Guillem, beneficiari del Fons Social de Medicaments

Deixar un comentari