Equip

Junta Directiva

Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre constituïda a nivell nacional representada per una Junta Directiva. Les persones que formen part de la Junta Directiva aporten de forma gratuita la seva professionalitat per gestionar y dirigir l’organització.

Àlex Brenchat
President

Valentín de Grado
Vicepresident

Fabio Amanqui
Tresorer

Mercè Garrigosa
Secretari

Maria Díaz-Laviada
Vocal

Josep Coves
Vocal

Manuel Valdivia
Vocal

 

Departaments

Per assegurar el bon desenvolupament de les activitats diàries de Banc Farmacèutic, s’ha establert diferents departaments amb els seus respectius responsables.

 

Responsables provincials de la Campanya de Medicaments Solidaris

A cada una de les províncies espanyoles on Banc Farmacèutic està present, compta amb la col·laboració d’un responsable que coordina les diferents activitats a nivell local.