Què fem

L’activitat de Banc Farmacèutic va dirigida a proporcionar medicaments a les persones més desafavorides de la nostra societat, l’anomenat Quart Món. Hi ha molts ciutadans espanyols que no tenen suficients recursos per comprar-se els medicaments que necessiten.

“Un de cada quatre metges percep que té algun pacient que està deixant de prendre la medicació que necessita per motius econòmics” segons va afirmar la Societat Espanyola de Medicina de Familia i Comunitària el 12 de juny de 2014 (Llegir notícia).

L’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 16/2012 ha empitjorat encara més la situació de les persones més vulnerables del nostre país, ja que més de 400 medicaments han estat exclosos del Sistema Nacional de Salut.

Actualment, proporcionem medicaments a mes de 30.000 persones en risc d’exclusió social i pobresa a Espanya.

Què fem?