Farmacèutics i voluntaris valoren molt positivament un any més la Jornada de Recollida de Medicaments

L’equip de Banc Farmacèutic treballa durant tot l’any per seguir millorant gràcies a les valoracions de farmacèutics i voluntaris que col·laboren en la jornada solidària.

Un any més, les farmàcies col·laboradores i els voluntaris participants en la Jornada de Recollida de Medicaments han participat activament a través de les enquestes de valoració en els processos de millora dels procediments del projecte. Gràcies a aquesta col·laboració podem conèixer les impressions dels veritables protagonistes de la Jornada, aquells que fan possible que durant una jornada es recullin més de 33.000 medicaments per a aquells que més ho necessiten.

La valoració dels farmacèutics

A mode de resum us podem confirmar que la valoració per part dels farmacèutics participants torna a ser molt positiva, sent la seva valoració entre 9 i 10 punts (sobre 10) en el 31% dels enquestats, i sent la seva valoració entre 7 i 8 en el 43% dels enquestats.

D’altra banda, el 93,7% dels enquestats va respondre que va trobar clares les instruccions de la iniciativa solidària, fet que valorem molt positivament ja que enguany es van centrar esforços a crear nous materials per fer més senzilla la comprensió del funcionament de la iniciativa.

Un 96% ens diu que creu important la presència dels voluntaris durant la Jornada de Recollida de Medicaments. Estem treballant durant tot l’any per aconseguir que s’uneixin cada vegada més voluntaris en aquest esdeveniment solidari perquè cap farmàcia es quedi sense el suport aquest dissabte al matí.

Un 73% dels farmacèutics va respondre que va trobar clars els llistats de medicaments proporcionats per les entitats, però més d’un 25% va respondre que no. Treballarem per millorar aquest punt de cara a la propera Jornada de Recollida de Medicaments.

Ens alegra saber que un 85,7% dels farmacèutics enquestats ha valorat positivament l’ús de la Intranet del Banc Farmacèutic. I també que un 82% entén la importància de realitzar un donatiu econòmic al Banc Farmacèutic en finalitzar la Jornada de Recollida. Recordem que els més de 35.000 euros recaptats seran destinats al projecte que tenim en marxa Fons Social de Medicaments.

La valoració dels voluntaris

D’altra banda, un 50% dels voluntaris enquestats va valorar la seva participació en la Jornada de Recollida de Medicaments amb una nota de 9 o 10 punts (sobre 10), i un 35% dels enquestats va respondre amb una valoració de 8 o 7 punts.

Ens alegra saber que un 94% dels voluntaris va trobar clares o molt clares les indicacions sobre el funcionament de la iniciativa solidària, i que un 91% va trobar adequats els canals de comunicació amb Banc Farmacèutic per resoldre els seus possibles dubtes. Un 92,7% dels voluntaris va respondre que tornaria a participar en una nova edició de la iniciativa solidària. Un 43% va trobar de gran utilitat la reunió prèvia de voluntaris però lamentablement un 41% dels voluntaris van respondre que no van poder acudir a la reunió informativa prèvia per motius familiars o laborals.

Finalment, un 82% dels voluntaris va respondre que va trobar clar i fàcil d’usar el sistema d’elecció de farmàcia a través de la plataforma informàtica.

Deixar un comentari

En fer un comentari accedeixo al fet que s'instal·li una cookie en el meu navegador.