El BOE acaba de fer públic el seu RD 16/2012

Ahir es va publicar el “Decreto ley” que intenta adoptar mides urgents que garantitzin la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

A partir d’ara no n’hi haurà prou en estar empadronat a Espanya per a accedir a l’assistència sanitària com fina ara sinó que serà necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social, és a dir, “tenir papers”.

Segons una publicació al diari “el País”, s’estima que podrien quedar-se sense tarjeta sanitària uns 150 mil afectats per la nova mesura.

Aquest nou sistema, que podrà començar a funcionar en un plaç de dos mesos, tindrà, a més, un efecte dissuasori que eviti que s’acumulin i es tirin medicaments pagats de forma massiva.

Per a veure el text:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf

Soraya Sáez de Santamaría (esquerra) i Ana Mato (dreta)

Deixar un comentari

En fer un comentari accedeixo al fet que s'instal·li una cookie en el meu navegador.